Vintersolhverv | Det feminines højtid

Vintersolhverv | Det feminines højtid

Vi kigger ud i mørket, der fylder det meste af dagen og spørger, 
bliver det aldrig lyst igen? Hvor er du sol? 

Ved Allehelgens åbnedes porten til vinteren og en rejse i og med mørket startede. Og nu er vi her;
d. 21 december, når vi på en og samme tid bunden og har samtidig muligheden for dybe indre gennembrud og regenerering, i det vi markerer den korteste dag og den længste nat. 


Hvad er Vintersolhverv?

Vintersolhverv markerer årets længste nat, og årets korteste dag. 

Ved Vintersolhverv fejrer vi mørket lige som vi fejrer at ja, nu vender solen tilbage. Ved vintersolhverv føles det som om det hele står stille. På himlen sker der det, at Solen stopper sin "tilbagegang" på himlen og i et par dage står den op omtrent det samme sted.

Vi begynder at undre os: Vil dette fortsætte? Vender lyset nogensinde tilbage?
Vil det forblive mørkt forevigt?

Vi mærker vinterens langsommere rytme og behov for hvile og hungrer samtidig efter lethed og lys og varme.

Kan vi holde det ud? Kan vi være der?
I mellemrummet, hvor alt syntes mørkt og intet sker?


En overgang, vi med fordel kan huske igen 

Har vi arbejdet med mørket siden Allehelgens vil vi finde os selv med en følelse af, at være afklædte, rensede og nøgne.

Det er et både kraftfuldt og sårbart sted at være.

Traditionelt set, fejrede kelterne og andre hedenske traditioner Yule som markering af solhverv og solens tilbagevenden. 

For mange oprindelige folk er mørket repræsentant for det feminine. Det er i mørket af liv skabes, det er mørket, der er frugtbart med potentialet til alt og vi kan derfor også se Vintersolhverv som Det feminines højtid. For det oprindelige folk, er der ikke noget, der er bedre end andet og de således mørket som en lige så vigtig komponent for kontakt og helhed som lyset. 


Modet til at gå med og være i mørket, skal vi ikke undervurdere

Introspektion, reflektion, regeneration, næring og væren er i fokus.

Vi afklædes alt, der ikke længere tjener os og kan bede mørket hjælpe os med at se, være med, slippe og forny.  

Mange af de oprindelige traditioner og ritualer blev i forbindelse med kristendommens udbredelse i nordeuropa inkorporeret som en del af denne, hvorfor det kan være svært at vide, hvad der egentlig stammer fra hvad.

Så selvom fokus måske er rettet mod jul, juleaften, gaver og settings i den retning, vil jeg invitere dig til at stoppe op d. 21. december og skabe et rum for dig selv, til reflektion, næring og fejring.

  • Hvad har du set i mørket?
  • Hvad har du sluppet?
  • Hvordan vil du fejrer lyset i verden og lyset i dig?

Modet til at gå med og være i mørket, skal vi ikke undervurdere.

Fejring af lysets tilbagevending er livgivende på alle planer og måske mere nødvendigt end nogensinde. 

Tillad det. Følg din intuition.

Hvordan skal din solhvervsfejring se ud?

Back to blog