Hvorfor kakao med -k og ikke -c?

Hvorfor kakao med -k og ikke -c?

Måske har du set og hørt, ceremoniel cacao udtalt og skrevet på forskellige måder og befinder dig nu forvirret over, hvad der egentlig er hoved og hale i det hele? 

Hvis du står, lidt usikker på, hvordan Ceremoniel cacao udtales og måske ydremere undrer dig over, om der er forskel på kakao stavet med -k som i Pachamama Kakao, eller -c som også bruges, så skriver jeg disse ord for at en eventuel forvirring skal opklares og afklares. 

Cacao stavet i lyd  

Slår vi ordlyden af de bogstaver, der tilsammen danner lyden cacao op, finder vi følgende 

/ ke-ka`ō / eller / kə ´ keiou /

Dette er ordlyden af bogstaverne i cacao, der udtalt lægger sig meget op af ordet kakao. Denne forklaring kan dog ikke stå alene og forklarer ej heller, hvorfor der findes så mange udtalelser af ordet cacao ej heller, om der er en rigtig eller forkert måde, at udtale ceremoniel cacao på. 

Der må vi kigge på, hvilket land, hvilket sprog og hvilken accent vi ønsker at bruge.

Kakao på spansk, dansk, engelsk - cacao i verden 

Hvordan du udtaler ceremoniel cacao er alene op til dig. Der er ikke nogen rigtig eller forkert måde at udtale ceremoniel kakao på. Ceremoniel kakao er ikke en beskyttet titel. 

Valg af udtale og skrift har på ingen måde noget at gøre med kakaoens og jeg ønsker mig, at du skal føle dig fri til at udtale kakao og ceremoniel cacao på præcis, den måde, der føles bedst og mest sand for dig. 

Udtaler vi kakao på spansk, vil vi skulle benytte én udtalelse. 
Udtaler vi cacao på engelsk vil vi finde en lignende, men dog alligevel forskellig udtale.

Udtaler vi kakao på tysk, vil vi høre en lyd og udtale alá den på spansk, men opleve, at når vi skal skive kakao, på de forskellige sprog, at der på spansk anvendes stavemåden |cacao| og på tysk |kakao| 

Udtaler vi cacao på dansk, vil vi, i de fleste dele af landet naturligt anvende en blødere udtalelse af a´erne i kakao - uden at det ville være tilfælde for alle

Uanset, hvad du vælger, er det godt.

Blog: Ceremoniel cacao | hvad gør en kakao ceremoniel?

Fornening mellem Danmark og Peru

 

At stave Kakao med -k og ikke med -c er med andre ord valgt helt bevidst. 

Det er mit ønske, at Pachamama og Kakao med -k for dit indre blik og energetisk bygger bro mellem Danmark og Peru og på en og samme tid, minder dig om, hvor du kommer fra og skaber kontakt til Peru og alt den visdom og kraft, vi kan hente der. 

Det er ligeledes et valg om, at repræsenterer Danmark, hvor jeg Sophia er født samt ærer Peru, hvor kakaoen produceres og jeg i hjertet og via min svigerfamilie er så forbundet med. 

Derfor, Pachamama Kakao med -k 

Blog: Opskrift på en lækker kop Pachamama Kakao 

 

Tilbage til blog