Hvorfor Pachamama kakao med -k? og ikke cacao med -c som i ceremoniel cacao?

Hvorfor Pachamama kakao med -k? og ikke cacao med -c som i ceremoniel cacao?

Måske har du set og hørt, ceremoniel cacao udtalt og skrevet på forskellige måder og befinder dig nu forvirret over, hvad der egentlig er hoved og hale i det hele? 

Hvis du står, lidt usikker på, hvordan Ceremoniel cacao udtales og måske ydremere undrer dig over, om der er forskel på kakao stavet med -k som i Pachamama Kakao, eller -c som brugt hos andre, så skriver jeg disse ord for at en eventuel forvirring skal opklares og afklares nu. 

Cacao stavet i lyd  

Slår vi ordlyden af de bogstaver, der tilsammen danner lyden cacao op, finder vi følgende 

/ ke-ka`ō / eller / kə ´ keiou /

Dette er ordlyden af bogstaverne i cacao, der udtalt lægger sig meget op af ordet kakao. Denne forklaring kan dog ikke stå alene og forklare ej heller, hvorfor der findes så mange udtalelser af ordet cacao ej heller, om der er en rigtig eller forkert måde, at udtale ceremoniel cacao på. 

Der må vi kigge på, hvilket land, hvilket sprog og hvilken accent vi ønsker at bruge.

Kakao på spansk, dansk, engelsk - cacao i verden 

Hvordan du udtaler ceremoniel cacao er alene op til dig. Der er ikke nogen rigtig eller forkert måde at udtale ceremoniel kakao på. Ceremoniel kakao er ikke en beskyttet titel. 

Valg af udtale og skrift har på ingen måde noget at gøre med kakaoens kvalitet ej heller og jeg ønsker mig, at du skal føle dig fri til at udtale kakao og ceremoniel cacao på præcis, den måde, der føles bedst og mest sand for dig. 

Udtaler vi kakao på spansk, vil vi skulle benytte én udtalelse. 
Udtaler vi cacao på engelsk vil vi finde en lignende, men dog alligevel forskellig udtale.

Udtaler vi kakao på tysk, vil vi høre en lyd og udtale allá den på spansk, men se, at der på spansk anvendes stavemåden |cacao| og på tysk |kakao| 

Udtaler vi cacao på dansk, vil vi have i de fleste dele af landet naturligt anvende en blødere udtalelse af a´erne i kakao - uden at det ville være tilfælde for alle

og sådan er det. 

Blog: Ceremoniel cacao | hvad gør en kakao ceremoniel?

Pachamama Kakao med -k og ikke med-c 

Jeg Sophia, der har skabt Pachamama Kakao, er født og opvokset i Danmark, hvor kakao bliver stavet med -k og ikke -c som vi har set anvendt blandt andet på spansk og engelsk.

Som symbol på foreningen mellem de to lande, Danmark og Peru, der spiller en vigtig rolle i mit liv og som er repræsenteret i Pachamama Kakao som produkt, har jeg valgt at stave kakao, som man gør i Danmark og bruge det oprindelige peruvianske navn for Moder jord, som en ærer for Peru og den jord, hvor kakaoen gror. 

Derfor, Pachamama Kakao med -k 

Blog: Opskrift på en lækker kop Pachamama Kakao 

Tilbage til blog